Ιατρείο

Ώρες Iατρείου: 

Δευτέρα - Πέμπτη:  κατόπιν ραντεβού 

 

 

Πραγματοποιούνται συνεδρίες μέσω Skype